Chính sách xử lý khiếu nại

Chúng tôi(Ban quản trị xehaiphu.vn)

– Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

– Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Quy trình xử lý khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận

Khách Hàng liên hệ trực tiếp đến ban quản trị của xehaiphu.vn qua email ctyminhtuhg2020@gmail.com com hoặc hotline: 0945.11.55.88- 0772.266.866. Trường hợp Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng của xehaiphu.vn nhận được khiếu nại của Khách Hàng thông qua điện thoại, email, thư bưu điện hoặc tiếp xúc, sau khi xem xét yêu cầu của Khách Hàng, Bộ phận hỗ trợ Khách Hàng của xehaiphu.vn sẽ tiến hành xử lý và báo cho Khách Hàng biết.

Bước 2: Xử lý khiếu nại

xehaiphu.vn thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan

xehaiphu.vn đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan

xehaiphu.vn và Khách Hàng thống nhất phương án giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

xehaiphu.vn và Khách Hàng thực hiện các công việc theo phương án giải quyết khiếu nại đã thống nhất ở bước 2.

xehaiphu.vn xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.